เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำต่างกันอย่างไร

หากใครที่กำลังคิดจะเริ่มเก็บออมเงินโดยวิธีง่าย ๆ ที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องความเสี่ยง เชื่อว่าเบื้องต้นทุกคนคงมองหาการฝากเงินไว้กับธนาคารแน่นอน เพราะเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยการฝากเงินกับธนาคารที่มักจะได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่เงินฝากสองประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ นั่นเอง

โดยเงินฝากออมทรัพย์ คือบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจะไม่กำหนดจำนวนในการฝากถอน ไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝากถอนเช่นกัน ส่วนมากมักใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต และสามารถใช้หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้ โดยบัญชีประเภทนี้มักจะกำหนดเงินฝากขั้นต่ำไว้ไม่สูงมาก แต่ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็มักจะค่อนข้างต่ำและคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ดังนั้นบัญชีประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะสั้น และมีสภาพคล่องที่ต้องเผื่อไว้ในกรณีที่จะทยอยถอนเงินออกมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ทำงานประจำในองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ จะต้องเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ โอนเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทนี้ และบัญชีเงินฝากประเภทนี้ยังเหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ อีกด้วย แต่เงินฝากประเภทออมทรัพย์มักจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัยในการออม เพราะอาจจะทำให้เผลอนำเงินที่ต้องการจะฝากไปใช้โดยไม่รู้ตัว

แต่สำหรับเงินฝากประจำ เป็นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจะมีกำหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 5 ปี และมีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งถ้าฝากไม่ถึงระยะเวลากำหนดก็อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือหากถอนก่อนกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรูปแบบที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะสามารถนำเงินที่ได้จากเงินฝากประจำนี้ไปใช้ประโยชน์หรือลงทุนตามระยะเวลาการรับฝาก โดยไม่ต้องสำรองเงินไว้เหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพราะหากผู้ฝากอยากได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ก็จะต้องฝากให้ครบกำหนดและไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้ก่อนกำหนด บัญชีประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีเงิน​แต่ยังไม่ต้องการใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือต้องการออมเงินระยะยาวและหวังผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ นั่นเอง

การเลือกออมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำต่างก็มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเงินฝากประเภทไหนที่จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ฝากมากที่สุดนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *