ออมเงินในคนวัยทำงาน

ปัญหาการกู้หนี้ยืมสินมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในปัจจุบัน เพราะมีของที่ล่อตาล่อใจให้หลงงมงายไปกับการจับจ่าย ยิ่งคนเรามีเครดิตมากเท่าไร่ยิ่งทำให้จ่ายง่ายเท่านั้น และหลงลืมคำว่าออมเงินนั้นเป็นช่องทางเดียวที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากพันธนาการด้านหนี้สิน

นิสัยการออมเงินพบได้มากสุดในคนวัยทำงาน คนกลุ่มนี้เมื่อได้เงินมักหมดไปกับการสังสรร การท่องเที่ยว และตอบสนองความต้องการ บางคนดีหน่อยเริ่มรู้ตัวว่าตัวชักหน้าไม่ถึงหลัง ก็ต้องหาวิธีปรับวิธีการใช้เงินด้วยการวางแผนการใช้เงินต่อเดือน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายออมเงินในคนวัยทำงาน ควรเริ่มจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

การลงมือจริงจังกับการวางแผนการเงินด้วยการออมเงิน.. ยิ่งย่อยในหลักวันได้เท่าไหร่ คุณจะไปถึงฝั่งฝันได้มากเท่านั้น แต่ถ้าสตริคไป ลองวางแผนการเงินต่อเดือนดูก่อนก็ได้ ซึ่งคุณควรแบ่งรายจ่ายให้ชัดเจน โดยใหญ่ๆ แบ่งเป็นสามส่วน คือ หนึ่ง.. รายจ่ายตายตัว ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ สอง..รายจ่ายผันแปร รายจ่ายแบบนี้มีความไม่แน่นอนด้วยเพราะเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และสุดท้าย รายจ่ายฟุ่มเฟือย ส่วนนี้เองที่แทบจะกินเงินรายได้ของคุณไปทั้งหมด และยังเป็นตัวการทำให้คุณใช้เงินเกินตัว ไม่ว่าจะเป็น ซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า สมาร์ทโฟฯ เป็นต้น การแบ่งรายจ่ายให้เห็นชัดเจนจะช่วยให้ทราบสัดส่วนของรายจ่าย และเป็นการคอนโทรลไม่ให้คุณใช้เงินเกินไปจากรายจ่ายนี้ เทคนิคที่สำคัญคือ การแบ่งเงินไว้สำหรับจ่ายรายจ่ายที่ตายตัวก่อนเป็นสิ่งแรก แล้วจึงเก็บ 10% ของเงินเดือนทั้งหมด และเมื่อเข้าสู่กระบวนการการออมเงิน ก็ใช่เพียงแค่เก็บหยอดใส่กระปุก คุณควรมีเทคนิคนิดหน่อยด้วยการศึกษาดูว่ารูปแบบการออมไหนที่ให้ประโยชน์คุ้มค่า เช่น ฝากเงินซึ่งควรฝากแบบฝากประจำ เพราะได้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงและเป็นการบังคับให้คุณเก็บเงินเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนไปโดยปริยาย และยังเป็นการบังคับว่าคุณจะถอนมาใช้ไม่ได้ เพราะจะทำให้อดได้ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดคืน และสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิสมักมีกองทุนที่ทางท่ำงานจะสมบทบให้ครึ่งหนึ่ง นี่เป็นอีกหนึ่งทางของการออมเงินที่ชาญฉลาด กองทุนนี้โดดเด่นและน่าสนใจที่ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 20-40% และอย่าลืมว่าการลงทุนก็คือการออมอย่างหนึ่ง แต่ต้องเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์ เช่น สมัครเรียนปริญญาโท เพื่อปรับวุฒิในที่ทำงาน การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานที่จำเป็น เป็นต้น

เพราะเงินทองเป็นของหายาก การสร้างนิสัยออมเงินเสียแต่ตอนนี้จะทำให้คนวัยทำงานไม่เจอปัญหาหนี้สินยามบั้นปลายชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *