อยากขอสินเชื่อบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

หลายคนคงมีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่ง ด้วยเป็นพนักงานประจำธรรมดาๆ กว่าจะเก็บเงินซื้อบ้านได้สักหลังมีหวังต้องใช้เวลาเป็นชาติแน่ แต่ยุคสมัยนี้สถาบันทางการเงินต่างๆทำให้ความฝันในการซื้อบ้านเป็นจริงได้ ด้วยการขอสินเชื่อบ้าน ซึ่งสินเชื่อบ้านนี้มีให้บริการในทุกๆสถาบันการเงิน แต่เราจะต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะไปขอสินเชื่อ เพราะหากเตรียมตัวมาไม่ดีแล้ว อาจจะทำให้ขอสินเชื่อไม่ผ่านได้

โดยสิ่งแรกคือการเช็คความพร้อมสถานะการเงินของตัวเองก่อนว่ามีรายได้มากพอที่จะหมุนเวียนผ่อนชำระสินเชื่อได้หรือไม่ แล้วมีหนี้สินอะไรติดค้างอยู่รึเปล่า หักลบรายรับรายจ่ายแล้วพอมีเงินเหลือบ้างไหม ลองคำนวณค่างวดที่จะผ่อนส่งทุกเดือนด้วย หากสถานะทางการเงินดีไม่มีอะไรติดขัดก็ทำให้ขอสินเชื่อผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ต่อมาข้อที่สอง ก็คือ ความพร้อมทางด้านเอกสารต่างๆ ควรตรวจเช็คข้อมูลให้ดีว่า สถาบันการเงินต้องการเอกสารอะไรบ้าง อย่าเตรียมไปมั่วซั่ว ต้องเตรียมพร้อมเสมอ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน ติดไปด้วย ที่สำคัญในการพิจารณานั้นคือ Statement ยอดเงินในบัญชี ซึ่งควรมีการอัพเดทอยู่เสมอ เวลาถอนเงินอย่าถอนจนเกลี้ยงบัญชี และควรมีเงินคงเหลือในสมุดบัญชีไม่น้อยกว่า 1/3 ของยอดเงินคงเหลือ

ข้อที่สาม การที่ไม่ปล่อยให้ประวัติของตนเองเสียก็สำคัญเช่นกัน หากตอนนี้มีบัตรเครดิตก็ควรส่งค่างวดให้ตรงเวลา อย่าปล่อยให้เป็นหนี้สิน หรือติดบัญชีดำเครดิตบูโรเด็ดขาด ควรเคลียร์หนี้สินให้หมดก่อน 6 เดือน

ข้อที่สี่ ควรมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นหัวใจสำคัญในการขอสินเชื่อ เพราะทางสถาบันการเงินมุ่งหวังดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ทางสถาบันการเงินจะดูความสามารถในการชำระหนี้ได้เป็นหลัก ซึ่งการที่ไม่รู้แหล่งรายได้นั้นจะทำให้พิจารณาคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ปฏิเสธในการขอสินเชื่อได้ การนำเอกสารยืนยันรายได้ ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือน ใบรับรองพนักงาน จะทำให้สถาบันการเงินพิจารณาได้ง่ายขึ้น

ข้อที่ห้า การสั่งจ่ายเช็คคืน ต้องไม่มีประวัติเช็คเด้ง หากเป็นผู้ประกอบการถ้าไม่มีเงินในบัญชีก็ไม่ควรที่จะสั่งจ่ายเช็ค เพราะจะทำให้มีประวัติที่จะกระทบต่อการขอสินเชื่อ และยังมีผลในด้านกฎหมายด้วย ไม่มีสถาบันการเงินไหนให้อนุมัติสินเชื่อแน่นอน

ดังนั้นการสำรวจตัวเองและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร หลักค้ำประกัน ประวัติทางการเงิน ก่อนที่จะไปยื่นขอสินเชื่อ เพราะถ้ามีเครดิตที่ดีแล้วก็จะทำให้การพิจารณาอนุมัติสูงด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *