วีธีการสร้างอิสระภาพทางการเงิน

ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการอิสรภาพ เพราะอิสรภาพหมายถึงความเป็นตัวของตนเอง อยู่ได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร และยิ่งเป็นอิสรภาพทางการเงินก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน เพราะมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ร่ำรวยเท่านั้นแต่มันเป็นความมั่งคั่งความมั่นคงตลอดไปต่างหาก

อิสรภาพทางการเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้เพียงวันเดียว แต่จะต้องมีความเพียรพยายามหมั่นสะสมและสร้างมันขึ้นมา โดยวิธีที่จะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินนั้นก็ไม่ยากเลย เพียงแต่เราต้องสร้างนิสัยต่อไปนี้ให้ได้ คือ จะต้องรู้จักการออมเป็นให้เป็นนิสัย โดยจะต้องมีวินัยในการออม รู้จักออมอยู่อย่างสม่ำเสมอ และควรจะต้องตั้งเป้าหมายในการออมด้วย อย่างเช่น อีก 10 ปี จะต้องมีเงินออมให้ได้ หนึ่งล้านบาท เป็นต้น และเมื่อมีเงินออมมากพอแล้วก็ควรนำเงินออมเหล่านั้นไปลงทุน เพื่อให้เงินออมเหล่านั้นงอกเงินเพิ่มพูนขึ้นมาด้วยตัวมันเอง หรือที่เรียกกันว่า นำเงินมาต่อเงินนั่นเอง และต้องรู้จักเรียนรู้การลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งควรการลงทุนในหลายๆ แหล่งเพื่อที่จะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเอง เพราะเมื่อเราล้มเหลวจากการลงทุนในแหล่งหนึ่ง เราก็ยังมีอีกหลาย ๆ แหล่งที่พอจะมาทดแทนกันได้ แต่หากว่ายังไม่เก่งเรื่องการลงทุน หรือไม่มีความมั่นใจที่จะลงทุนหรือกลัวความเสี่ยง เราก็สามารถเลือกที่จะลงทุนกับตนเองในการสร้างความรู้ความสามารถในสายงานอาชีพของเราเอง เพื่อให้เกิดความชำนาญในสายงานของเรามากกว่าคนอื่น ซึ่งจะทำให้เราเป็นต่อในการแข่งขันในสายงานของเรานั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังจะต้องหยุดนิสัยการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะการจ่ายในสิ่งของที่ไม่จำเป็นอาจจะทำให้เราไม่เหลือเงินไว้เก็บออมหรืออาจจะทำให้เป็นหนี้เป็นสินก็ได้ และควรรู้จักการสร้างรายได้หลายๆทาง โดยเราจะต้องพยายามสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่ารายได้ประจำ เพราะการสร้างรายได้จากช่องทางอื่น ๆ อาจจะทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินใช้เมื่อลาออกจากงานประจำ และต้องพยายามสร้างรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถเหลือเงินเก็บไว้สำหรับออม และที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องเริ่มทำทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะว่ายิ่งมีเวลาในการสะสมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้มูลค่าการสะสมมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการสร้างอิสรภาพทางการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสารมารถ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะลงมือเลย ดังนั้นเราจะต้องมีความมุมานะพยายามตั้งใจและจะต้องตั้งเป้าหมายของเราให้ได้ว่าเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเมื่ออายุเท่าไหร่ และจงลงมือทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณสามารถทำได้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *